O nas

„Nigdy nie automatyzuj czegoś, co można wyeliminować, i nigdy nie deleguj czegoś, co można zautomatyzować lub usprawnić.”

Tim Ferris

Kim jesteśmy?

Grupą osób, które po zdobyciu wieloletniego doświadczenia w biznesie postanowiły połączyć siły i założyć firmę aby wspomagać innych – w ich biznesach!

Uważamy, że każdy powinien wykonywać zadania, w których jest najlepszy, w których może wykorzystać swoje mocne strony i dzięki temu osiągać w nich coraz lepsze efekty.

Zależy nam na budowaniu wieloletnich relacji z naszymi klientami poprzez dostarczanie im rozwiązań, które pomogą im się rozwijać i realizować ich cele.

Sławek

Po studiach na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, specjalizacja Finanse i Rachunkowość Przedsiębiorstw. Ponad 10 lat kierował działem Rachunkowości Zarządczej w międzynarodowej korporacji. Był odpowiedzialny za dostarczanie swoim klientom (czyli zarządowi) rzetelnych danych biznesowych – zdobył tam doświadczenie w łączeniu wiedzy z zakresu rachunkowości i finansów oraz programowania w Excelu. Sławek ma także ponad 6 letnie już doświadczenie w kierowaniu przedsiębiorstwem (jednostka mała wg UoR), wyznaczaniu kierunków rozwoju biznesu, ocenie projektów inwestycyjnych, zapewnieniu płynności finansowej, zgodności raportowania z polskim prawem podatkowym i rachunkowym. Wspiera naszych klientów praktyczną wiedzą z zakresu zarządzania finansami przedsiębiorstw, rachunkowości finansowej oraz tworzeniu rozwiązań w Excelu z wykorzystaniem VBA oraz Power Query potrzebnych w biznesie.

Marta

Po studiach na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, specjalizacja Finanse i Rachunkowość Przedsiębiorstw. Marta ma wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu księgowości spółek, sporządzania deklaracji podatkowych oraz sprawozdań finansowych. Pełniła też rolę kontrolera finansowego w spółce wchodzącej na GPW i sporządzała skonsolidowane sprawozdanie finansowe całej grupy kapitałowej zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej. Od wielu lat kieruje działem finansowym naszej spółki, czuwa nad zgodnością ksiąg z prawem rachunkowym oraz podatkowym, sporządza sprawozdanie finansowe, śledzi zmiany podatkowe.

Daniel

Programista po Politechnice Poznańskiej. Ponad 10 lat w międzynarodowej firmie produkcyjnej kierował działem IT i stworzył tam program magazynowy obsługiwany przez dział produkcyjny. Skończone studia podyplomowe z controlingu, a w tym z budżetowania, zarządzania kosztami i rentownością, pozwoliły mu połączyć jego umiejętności informatyczne z kierowaniem od 4 lat w obecnej firmie działem związanym ze sprzedażą paliw i obsługą klientów detalicznych. Na studiach podyplomowych z zarządzania projektami (Project Management) opanował zestaw technik, metod i sposobów zarządzania przedsięwzięciem, co pozwala mu skupiać się na firmowych zadaniach z różnych dziedzin. Obecnie pisze dla nas program do ewidencji energii elektrycznej. Prawdziwy zadaniowiec – jeżeli jest problem, który można rozwiązać z pomocą programowania – on na pewno to zrobi!

Karolina

Absolwentka prawa na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ustawy, paragrafy, rozporządzenia, czy umowy nie mają przed nią żadnych tajemnic Przez ponad 15 lat jako urzędnik mianowany pracowała w urzędzie skarbowym zajmując się sprawami podatników/przedsiębiorców w przedmiocie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych jak i odpowiedzialnością podatkową dłużników. Od 4 już lat sama weszła w szeregi przedsiębiorców i po doszkoleniu się na studiach podyplomowych z prawa pracy zajmuje się w firmie zatrudniającej ponad 20 osób sprawami pracowniczymi prowadząc dział kadr i płac.